Dommere Velkommen til Molde by, Rosecup og en helg med idrettsglede.
Rosecup er mer enn bare håndball. Gjennom, unike opplevelser og samhold lager vi en positiv opplevelse fra ankomst til arrangementsslutt. 

Dommerne spiller en viktig rolle i en god cup, og vi inviterer alle dommere som er interessert i å lede kamper i en cup hvor det sosiale og sportslige spiller viktige roller!
Ca 240 kamper skal gjennomføres med deres innsats!

Nedenfor ser dere vårt tilbud i Rosecup 2019. Velkommen!
[*] Kamphonorar:    3,00 kr/min
[*] Kjøring:             2,50 kr/km,
[*] Reisediett:        150,-kr pr vei
(for dommere med over 3 timers reise*)
[*] All offentlig kommunikasjon dekkes
(ikke fly/taxi – med unntak av spesiell godkjennelse fra turneringen)
[*] Cupen sørger for all mat under turneringen
Her blir det en kombinasjon, avhengig av hvor man dømmer, av mat på dommerrom og utdeling av bonger som kan brukes i kiosker.

Annet:
[*] Overnatting**
[*] Pizza for alle dommere lørdag kveld
[*] Eget dommerrom der enkel mat, drikke og frukt vil være tilgjengelig for alle dommere..
* Det forutsettes at det søkes å bruke offentlig kommunikasjon.
Samkjøring så langt praktisk mulig.
** Dommere som også deltar som spillere i turneringen, benytter samme overnatting som sitt lag.


PÅMELDING: Dommere
kommer snart

Skriv inn e-post adresse øverst og trykk "logg inn" -> velg passord -> logg inn med brukeren du har laget for å starte registreringen.