Molde ARENA

Molde Arena i Molde et idrettsanlegg på totalt 6500 kvadratmeter.

Bygget huser 2 flerbuksbaner med trykkpunktelastisk dekke, håndballhall med parkett og klatrehall.

Parketthallen vil hete "Rekneshallen" og de to banene med trykkpunktelastisk dekke vil hete "Molde Arena 1 og 2"

Molde Arena vil i 2017/2018 huse Molde HK Elites kvinnelag i Grundigligaen!