Spillesystem (2019)

Jenter 10 (født 2008) - 6 spillere, full bane, vanlige mål - alle 3 dager

Gutter 10 (født 2008) -  6 spillere, full bane, vanlige mål - alle 3 dager

Jenter 11 (født 2007) - 6 spillere  - vanlige mål - alle 3 dager

Gutter 11 (født 2007) - 6 spillere  - vanlige mål - alle 3 dager

Jenter 12 (født 2006)

Gutter 12 (født 2006)

Jenter 13 (født 2005)

Gutter 13 (født 2005)

Jenter 14 (født 2004)

Gutter 14 (født 2004)

Jenter 15 (født 2003)

Jenter 16 (født 2002)

Gutter 16 (født 2002)

Jenter 18 (født 2001/2000)

Gutter 18 (født 2001/2000)


En spiller kan delta på flere lag, men ikke i samme klasse. Dispensasjon gitt ihht. regelverket gjelder, og må kunne framvises.

Som arrangør er det vårt mål at turneringen skal være rusfri og misbruk av dette kan medføre utelukking fra turneringen.