Spillesystem (2021)

Jenter 10 (født 2010) - 6 spillere, full bane, vanlige mål - alle 3 dager

Gutter 10 (født 2010) -  6 spillere, full bane, vanlige mål - alle 3 dager

Jenter 11 (født 2009) - 6 spillere  - vanlige mål - alle 3 dager

Gutter 11 (født 2009) - 6 spillere  - vanlige mål - alle 3 dager

Jenter 12 (født 2008)

Gutter 12 (født 2008)

Jenter 13 (født 2007)

Gutter 13 (født 2007)

Jenter 14 (født 2006)

Gutter 14 (født 2006)

Jenter 15 (født 2005)

Jenter 16 (født 2004)

Gutter 16 (født 2004)

Jenter 18 (født 2003/2002)

Gutter 18 (født 2003/2002)


En spiller kan delta på flere lag, men ikke i samme klasse. Dispensasjon gitt ihht. regelverket gjelder, og må kunne framvises.

Som arrangør er det vårt mål at turneringen skal være rusfri og misbruk av dette kan medføre utelukking fra turneringen.

Arrangør tar forbehold om at enkelte klasser kan bli slått sammen, for å gi et best mulig sportslig tilbud.